Asia Journey 1991, China

Asia Journey 1991, China
969 Downloads

Diary of a journey round China in a quiet year soon after the Tiananmen Square event, via Xian, Hua Shan, Chongqing, Guiyang, Tianxingqiao, Guilin, Li Jiang, Yangshuo, Hangzhou, Suzhou, Shanghai, Beijing.